rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - maj 2014


Za ostatnią kampanię wyborczą do eurokoryta ktoś będzie musiał zapłacić.

Podrożeje energia elektryczna, wprowadzone zostaną drakońskie opłaty za najdroższe na świecie polskie autostrady, więcej będziemy płacić za benzynę, będą droższe jarzyny i owoce. Pójdą w górę ceny lekarstw.

Wprowadzone zostaną nowe podatki za oddychanie, aby opłacić do Brukseli debilne kary za emisję CO2.

Donald Tusk ogłosi wkrótce nowe sukcesy gospodarcze, natomiast Prezydent Bronisław Komorowski będzie majestatycznie uśmiechał się do kamer telewizyjnych i będzie przekonywał, że:..." większość Polaków jest tak bardzo zadowolena z rządów koalicji PO-PSL, że powinno być jeszcze drożej!"

GUS znowu oszacował, że jest coraz lepiej i coraz mniejsze bezrobocie.

Decydenci GUS nie podają jednak danych z iloma bezrobotnymi rozmawiali ankieterzy?

Statystyki GUS pochodzą od biurokratów z Powiatowych Urzędów Pracy, a nie od ludzi, którzy bezskutecznie szukają jakiegokolwiek zatrudnienia i nie mają już siły na wystawanie w kolejkach do rejestracji bezrobotnych.

Majestat manipulacji opinią publiczną zyskał uznanie w TVP1, TVN i wszystkich telewizjach komercyjnych.

Rajmund Pollak

2014-05-31 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Nie było w historii PRL człowieka bardziej zasłużonego dla Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich od generała Wojciecha Jaruzelskiego!
Nie był niezależnym ani apolitycznym oficerem, lecz politrukiem posłusznym PZPR i jeżdżącym po instrukcje do Moskwy.
Dyktator stanu wojennego służył Kremlowi i komunizmowi wiernie i w obronie interesów imperium Rosji sowieckiej zwalczał wszelkie przejawy antykomunizmu w Polsce.
Był zaciekłym wrogiem AK i Narodowych Sił Zbrojnych.
W 1968roku przeprowadził antysemicką czystkę w LWP.
Zdradził naszą wielowiekową przyjaźń z Czechami wysyłając czołgi przeciwko Czechosłowacji w 1968roku.
W grudniu 1970roku wysłał czołgi przeciw protestującym Polakom na Wybrzeżu i przyczynił się do śmierci dziesiątków niewinnych ludzi w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu i innych miastach.
Rodzinom zamordowanych w grudniu 1970roku stoczniowców nie zezwolono na organizowanie pogrzebów w asyście pocztów sztandarowych ani nawet nie wolno było zapraszać kolegów zamordowanego, lecz pochówki kazano dokonywać w ścisłym i ograniczonym gronie, często w nocy i w asyście fukcjonariuszy bezpieki, którzy niejednokrotnie sprawdzali personalia żałobników!

Jaruzelski splamił oficerski honor ogłaszając 13 grudnia 1981 roku wojnę przeciwko Narodowi Polskiemu!
Kazał pozamykać w więzieniach i obozach internowania dziesiątki tysięcy ludzi tylko za to, że byli Polakami przeciwnymi sowieckiej dyktaturze PZPR!

Pierwszy sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski miał na rękach krew górników zamordowanych przez pluton egzekucyjny ZOMO w kopalni "Wujek" 16 grudnia 1981roku!

Minister Obrony Narodowej Wojciech Jaruzelski był współodpowiedzialny za niewinnie przelaną krew zastrzelonych i rannych demonstrantów w Lubinie w 1982roku.

Premier rządu WRON-y Wojciech JARUZELSKI był współodpowiedzialny za zamordowanie ŚWIĘTEGO KAPELANA SOLIDARNOŚCI JERZEGO POPIEŁUSZKI I INNYCH KSIĘŻY ZAMORDOWANYCH PO 13 GRUDNIA 1981R!

Doprowadził do poniżającego godność ludzką kryzysu żywnościowego i gospodarczego oraz gigantycznej inflacji i opóźnienia wszelkiego postępu technologicznego w Polsce w latach 1981-1989r!

Po 1989roku nadal chętnie spotykał się z moskalami i bywał gościem honorowym na Palcu czerwonym.

Wojciech Jaruzelski zasłużył swoim życiem na huczny pogrzeb na Placu Czerwonym w Moskwie!

Proponuję, aby tuż obok mauzoleum Lenina zostało wybudowane nie opodal Kremla mauzoleum Wojciecha Jaruzelskiego!

Niewielu poza Włodzimierzem Leninem miało takie zasługi dla ZSRR jak wierny sojusznik Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego I.sekretarz PZPR Wojciech Jaruzelski!

Rajmund Pollak

Poniżej publikuję oficjalne
Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Rzeczpospolita Polska budowana jest na fundamencie takich wartości jak niepodległość, wolność, prawda i godność człowieka. W okresie powojennego zniewolenia w ich obronie stawały dziesiątki tysięcy Polaków, z których bardzo wielu zapłaciło wysoką cenę - utraty życia, zdrowia lub wolności. Wśród tych, którzy od samego początku dyktatury komunistycznej walczyli z tymi wartościami, znajdował się Wojciech Jaruzelski. Czynił to począwszy od walki z niepodległościowym podziemiem, przez szybką karierę w stalinowskim wojsku, w tym współpracę ze zbrodniczą Informacją Wojskową, kierownicze funkcje w „ludowym" Wojsku Polskim - szefa Głównego Zarządu Politycznego, szefa Sztabu Generalnego, wreszcie Ministra Obrony Narodowej. Pełniąc tę ostatnią funkcję Wojciech Jaruzelski był współodpowiedzialny m.in. za antysemicką czystkę w wojsku, udział PRL w interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, która zdławiła Praską Wiosnę, oraz za krwawe stłumienie protestów na Wybrzeżu w Grudniu 1970. W 1981 roku Wojciech Jaruzelski stanął na czele Rady Ministrów, a następnie objął funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stając się w ten sposób ostatnim komunistycznym dyktatorem PRL. Zgromadzoną władzę wykorzystał do zdławienia, w interesie i na żądanie władz Związku Sowieckiego, pokojowego ruchu „Solidarności". Okres stanu wojennego i kolejne lata przyniosły nie tylko ofiary, lecz także zniszczenie ogromnych nadziei i entuzjazmu, wywołanych wydarzeniami Sierpnia 1980 r.

Powołując Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Parlament Rzeczypospolitej miał na względzie m.in. „zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej".

Mając na uwadze powierzony mi mandat prezesa Instytutu Pamięci Narodowe,j wyrażam opinię, że nie można pogodzić pamięci o ofiarach systemu totalitarnego z honorowaniem pogrzebem państwowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach człowieka, który poświęcił większość swojego życia służbie reżimowi komunistycznemu.

dr Łukasz Kamiński

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2014-05-28 | Dodaj komentarz
papuga12
2014-05-30 20:55:12
Skąd tyle nienawiści? Człowiek się nawrócił, przystąpił do spowiedzi, dostał rozgrzeszenie. Nie nasza sprawa go sądzić
Bielszczanin
2014-05-31 06:30:26
@Papuga Myli Pani nienawiść z prawdami historycznymi. To Jaruzelski nienawidził i zwalczał patriotów przeciwnych komunizmowi i dominacji ZSRR!
Komentarzy (0)

VIII Światowy Zjazd Wicynian!

  

Jako miłośnik Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej informuję,
że w dniach 31 maja- 1 czerwca 2014 roku odbędzie się w Bielsku -Białej
VIII Światowy Zjazd Wicynian Pod hasłem: „ Dziedzictwo Wicynian na tle uwarunkowań historycznych, narodowych i wyznaniowych Starego Bielska".

Będzie to zjazd upamiętniający 69 rocznicę przybycia w dniu 9 maja 1945 roku kilkudziesięciu rodzin wicyńskich do Starego Bielska, obecnie najstarszej dzielnicy miasta Bielsko -Biała.

Miejsce Zjazdu to Ośrodek Wypoczynkowy „Beskidy Park" (w pobliżu dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię) Aleja Armii Krajowej 316; 43-309 Bielsko-Biała; Tel. +48 33 814 62 24 Fax +48 33 816 47 52 recepcja@beskidypark.pl www.beskidypark.pl

VIII Światowy Zjazd Wicynian ma na celu:

- kontynuację podjętych działań i zamierzeń organizatorów i uczestników poprzednich zjazdów;

-pielęgnowanie bogatej tradycji Wicynia pośród potomków jego dawnych mieszkańców; -próbę ocalenia od zapomnienia tego z naszej przeszłości, co jest jeszcze możliwe poprzez gromadzenie dokumentów, fotografii, pamiętników, kronik rodzinnych, itp.;

- aktywizację środowiska wicynian i kresowian w Bielsku-Białej; - promocję Starego Bielska jako miejsca osiedlenia się kresowian, a w tym licznej grupy dawnych mieszkańców Wicynia.

Będzie to niezapomniana okazja na spotkanie wicynian z kraju i zagranicy oraz na chwilę refleksji i zadumy nad tym, co przemijalne. Będzie to także czas na rozmowę o bieżących sprawach, sukcesach i problemach uczestników zjazdu i pozostałych wicynian.

PRZEBIEG ZJAZDU

30 MAJA, PIĄTEK Od 18:00 do 21:00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Beskidy Park czynne: * Recepcja Zjazdu, * Stoisko wicyńskich archiwaliów -dostęp do katalogów, przegląd materiałów na miejscu, możliwość kserowania i fotografowania, * Stoisko księgarskie -prezentacja książek o Wicyniu oraz pozycji autorów z Wicyniem związanych. Sprzedaż książek będących w obiegu księgarskim i ogląd książek o wyczerpanym nakładzie.

31 MAJA, SOBOTA Od 8:00 do 10:30 w Ośrodku Wypoczynkowym „Beskidy Park" czynne: * Recepcja Zjazdu, * Stoisko wicyńskich archiwaliów -dostęp do katalogów, przegląd materiałów na miejscu, możliwość kserowania i fotografowania, * Stoisko księgarskie -prezentacja książek o Wicyniu oraz pozycji autorów z Wicyniem związanych. Sprzedaż książek będących w obiegu księgarskim i ogląd książek o wyczerpanym nakładzie. Godz.10:30 wyjazd do kościoła św. Stanisława BM w Starym Bielsku, na uroczyste nabożeństwo inaugurujące VIII ŚWIATOWY ZJAZD WICYNIAN (odl. 7 km transport własny lub podstawionym przez organizatora autobusem). Godz. 11:00, w kościele św. Stanisława BM -prelekcja ks. prałata Antoniego Kulawika na temat historii kościoła jako najstarszego w Bielsku zabytku sakralnego. Godz. 11:30 Początek uroczystego nabożeństwa, w czasie którego planowane jest wystawienie i poświęcenie kopii Ikony Matki Boskiej Wicyńskiekj (namalowanej przez siostrę ze starobielskiej filii Zakonu Redemptorystek, Marię Slepczenko), prawykonanie solowe hymnu: „Pieśń o Matce Boskiej Wicyńskiej w roku 1759 napisana, w Wicyniu mieszkając" (solistka Monika Walaszczyk z OOP). Godzina 13: 00 do 13:30 Indywidualne przejście przez cmentarz w poszukiwaniu grobów Wicynian, zmarłych w latach 1945- 2014. Godzina 13:30 Powrót do Ośrodka Wypoczynkowego „Beskidy Park". Godzina 14:00 Zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Beskidy Park"(odpowiedzialny emerytowany fotoreporter,Zdzisław Czajkowski). Godzina 14:15 - 16:00 Obiad w Ośrodku Wypoczynkowym „Beskidy Park" Godzina 16:00 -19:30 Obrady plenarne. 1) Formalne rozpoczęcie obrad - idea przewodnia VIII ŚZW w Bielsku-Białej, powitanie uczestników zjazdu i gości (prezes Klubu Wicynian, Andrzej Krupa) wystąpienia gości. 2) Wręczenie Medali Ks. Dra Płka Józefa Zatora-Przytockiego. 3) Referat na temat wspólnych i różnych okoliczności historycznych, narodowościowych wyznaniowych i kul turowych Bielska i Wicynia. (Józef Argasiński-40'). 4) Referat o dziedzictwie duchowym Kresów Południowo-Wschodnich na przykładzie Dunajowa-kresowej ojczyzny również mieszkańców Starego Bielska (Bronisław Kamiński-40'). 5) Przyczynki i doniesienia historyczne, m.in. o błogosławionym księdzu Markiewiczu, księdzu Kondracie, ostatnim proboszczu Wicynia, księdzu Janie Walterze, i zmarłym 7 grudnia 2013 roku, Józefie Kowalskim (każde z wystąpień-do 10' Godzina 19 :30Biesiada i zabawa do muzyki i przyśpiewek „Kapeli Zbójnicy Szczyrk"


1 CZERWCA, NIEDZIELA GODZ. od 9:00 do 10:30 Spotkanie uczestników zjazdu z Zarządem Klubu Wicynian: podsumowanie przebiegu Zjazdu, ustalenia dotyczące IX Zjazdu w roku 2015, sprawy organizacyjne Klubu Wicynian. GODZ . 11:00 : Spotkania w grupach i wycieczki wg indywidualnych wyborów uczestników Zjazdu. 1) Grupa kulinarna „WICYŃSKA KUCHNIA - KRESOWE SMAKI", pod kierunkiem Józefy Pakli. 2) Grupa pszczelarzy (zespół koordynujący grupy: Czesław Pakla, Albin Bojanowicz, Krzysztof Bojanowicz). 3) Grupa turystyczna: „Różne warianty wycieczek do Wicynia i do atrakcyjnych miejscowości dawnych Kresów Południowo - Wschodnich". Prowadząca zajęcia Katarzyna Brojanowska przy współudziale Stanisława Czaka. 4) Grupa chętnych do wyjazdu (i zjazdu) kolejką linową na Szyndzielnię (imię i nazwisko przewodnika przed wyjazdem) 5) Grupa chętnych na pieszą wycieczkę górską na Dębowiec (15-20 minut w jedną stronę) i nad zaporę wodną w Wapienicy (kolejne 15-20 minut w jedną stronę).Imina i nazwiska przewodników zostaną podane do wiadomości przed wyruszeniem uczestników wycieczek w teren. 6) Grupa chętnych na spacer turystyczny po Starym Bielsku (dojazd i powrót busem): Wzgórze Trzy Lipki i klasztor redemptorystek - pracownia ikon siostry Marii Slepczenko; prasłowiańskie grodzisko - „Wał Szwedzki"; neoklasyczny kościół ewangelicki - zwiedzanie wnętrza; gotycki kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika - związane z nim legendy (przewodnik Józef Argasiński ).

UWAGA : Poszukujemy w wszelkich informacji o Księgach Parafialnych Wicynia z XX wieku prawdopodobnie wywiezionych z Wicynia przez ks. Waltera i parafian. UWAGA PORZĄDKOWA: Ze względu na to, że program został opracowany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, uczestnicy zjazdu otrzymają jego zmodyfikowaną wersję, uwzględniającą aktualne uwarunkowania, podczas rejestracji w recepcji zjazdu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z : Andrzej Krupa, Prezes Klubu Wicynian, tel:+48502536800, mail: krupusie@gmail.com Józef Argasiński, Komitet Organizacyjny, tel:+48 694127632 mail: argasinski@op.pl Adela Dudek, Komitet Organizacyjny, tel:+48 602281540 mail: adudek0@op.pl Strona internetowa Wicynian to: www.wicyn.tmlikpw.org

Warto najszerzej i życzliwe rozpropagować idee VIII Światowego Zjazdu Wicynian wśród swoich rodzin, krewnych, przyjaciół i znajomych.

Rajmund Pollak

2014-05-22 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

!8maja 2014 r. zapytałem 100 moich znajomych na kogo zagłosują do PE i oto jakie są preferencje na dzień 18 maja 2014r w przewidywanych na 25.05.2014r. wyborach do eurokoryta:

PiS 42%

Ruch Narodowy 12%

Solidarna Polska 12%

Nowa Prawica 7%

PO 6%

Polska Razem 3%

PSL 2%

SLD 1%

Pozostałe partie i koalicje równo po 0%

Niezdecydowanych 15%

Wiarygodność sondażu: 100% na dzień 18.05.2014r

Zaznaczam, że wyniki wyborów 25.05.2014r mogą się różnić od tego sondażu i jest możliwe, że niektóre ujęte w nim partie, (a zwłaszcza Platforma Oligarchów) osiągną gorszy wynik niż przedstawiłem powyżej.

Rajmund Pollak

2014-05-21 | Dodaj komentarz
R5FeAPTO
2014-06-02 20:53:34
This wesibte makes things hella easy.

Wprawdzie w momencie redagowania tego artykułu jest to jeszcze wiadomość nieoficjalna, jednak całym sercem jestem za taką nominacją!

Papież Franciszek wyraźnie chce, aby Polska była znowu bastionem katolicyzmu w ateizowanej przez komuchów i neoliberałów Europie.

Tak jak kiedyś Święty Wojciech, tak teraz Jego imiennik z Gniezna stanie się przykładem dla UE jak należy nawracać pogańskich dzikusów, sponsorowanych pieniędzmi z Brukseli, Berlina, Turynu, Wiednia itd. na chrześcijaństwo.

Bp Wojciech Polak jest jak na Prymasa człowiekiem młodym, bo nie ukończył jeszcze 50 roku życia.

W 2003roku został w wieku 39lat najmłodszym w Europie biskupem!

Obecnie pełni godność Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a równocześnie funkcję Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Jest również członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Zatem jest Osobą bardzo kompetentną w aktualnej sytuacji, kiedy ponad 3.000 000 Polaków zostało zmuszonych do emigracji za chlebem, a następnych prawie 1.000 000 tuła się po świecie szukając szansy na lepsze życie.

Ufam, że właśnie biskup Wojciech Polak przyczyni się do powrotu naszych rodaków do Polski, która stanie się lepsza z inspiracji nowego Prymasa.

Ekscelencjo Wojciechu!

Polacy potrzebują nowego, Mądrego Duchowego Przywódcy !

Rajmund Pollak

2014-05-17 | Dodaj komentarz
gość55
2014-05-17 15:41:00
Marzy się panu że ksiądz Tadeusz i Marek.P. pod wpływem ew,prymasa bedą działać w drugą stronę i jego firma wspomoże ew.powracających.

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533077
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała